top of page
  • znetalie

איך מפיקים לקחים על מוצרים דיגיטליים בתחום המדיקל ראיון של נטעלי זוהר וגל דוידזון מנהל מוצר בסטארקי

היה לי הכבוד לראיין את גל דוידזון מנהל מוצר בסטארקי שסיפר איך משתמשים בנתונים מהמוצר על מנת להפיק לקחים ,אני שמחה לתרום לקהילה ולראיין אנשים מתחום המוצר וה-ux

שמוכנים לבוא ולספר על הניסיון המוצרי שלהם, לשתף ידע

ובכך לתרום לקהילת המוצר וה-ux


היה לי הכבוד לראיין את גל דוידזון,

מנהל מוצר בסטארקי,

על איך מפיקים לקחים על מוצר מדיקלי

על ידי שימוש בנתונים

ומה הלקחים שהופקו

Comments


bottom of page