top of page
  • netalie

שלוש טעויות שבגללן היוזרים מתעלמים מהאתר או מהמוצר שלך

השלב שבין הרעיון לבין שחרור גירסה ראשוני לאוויר של המוצר הדיגיטלי או האתר יכול להיות כרוך בהרבה טעויות.... בוידאו הזה אפשר ללמוד מהן הטעויות ואיך ניתן להמנע מהן.

מאת: נטעלי זוהר67 views0 comments

Comments


bottom of page